Pre-Ocupa’t 2013

preocupat_blocLa novena Jornada sobre Ocupació Pre-Ocupa’t, celebrada el passat 6 de novembre a l’EUSS, va comptar amb la participació de les empreses Anortec, una enginyeria mecànica que ofereix solucions tècniques adaptades; E3LUX, que dissenya i fabrica lluminàries LED per a ús comercial, industrial y domèstic; Rimsa Metal Technology, que produeix productes reciclats no fèrrics per a la industria de fricció;  i Kuka Robots Iberica, fabricant de robots industrials i de solucions d’automatització.

Pre-Ocupa’t vol ser un espai de trobada entre empreses dels sectors industrials i tecnològics i els actuals alumnes de l’EUSS, futurs professionals de l’enginyeria, així com antics alumnes, interessats en conèixer les seves perspectives en el món laboral. Per això, els membres directius d’aquestes empreses van donar a conèixer el seu projecte i productes, a més de comentar quin és el seu perfil de col·laborador qualificat ideal, tenint en compte estudis, habilitats, competències personals i la possible experiència professional en l’àmbit laboral.

Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar pràctiques a les seves companyies. Els interessats han de fer arribar els seus CV a les empreses a través de la Borsa de Treball i de Pràctiques de l’EUSS que fa de pont amb les empreses. La Borsa de Treball té com a objectiu afavorir la inserció laboral dels titulats de l’EUSS i de facilitar l’intercanvi d’experiències entre aquests i les empreses.