La nova EUSSTERNET i la plataforma per a dispositius mòbils

EUSSTERNET_blocDes de fa cinc anys l’àrea TIC de l’escola era l’encarregada de proveir el servei d’ EUSSTERNET, el campus virtual de l’EUSS. Això implica mantenir el servidor, amb les seves actualitzacions i la plataforma Moodle, també amb tot el manteniment d’actualitzacions al dia. La versió de la plataforma que tenia l’Escola era la 1.9 i ara s’ha fet una actualització cap a la versió 2.4, que incorpora certes millores de funcionament, així com noves funcionalitats com l’avaluació d’activitats mitjançant rúbriques.

Per fer aquest canvi s’ha optat per fer una externalització del servei cap al núvol, descarregant de les feines de manteniment de servidor i plataforma a l’àrea TIC, encara que continuen al primer nivell de suport al professorat. La validació dels usuaris es fa per LDAP amb la qual cosa les contrasenyes dels usuaris només estan als servidors de l’EUSS i fan servir la mateixa contrasenya de la xarxa NETEUSS.

L’empresa triada per fer aquesta externalització del servei, així com la migració de tots els cursos a l’actual versió 2.4, ha estat triada per la seva àmplia experiència en aquest camp ja que dóna aquest servei a altres universitats, centres universitaris i centres de formació. L’EUSS també va organitzar uns cursets de formació per al personal docent, durant uns dies de juliol i setembre, per estar també al dia de les novetats i aprofitar-les al màxim.

D’altra banda, l’EUSS també ha posat en marxa l’adaptació per a dispositius mòbils de les seves webs. L’adaptació ha consistit bàsicament en fer que aquells dispositius que tinguin una pantalla amb menys de 1024 píxels d’amplada, substitueixin els menús superiors i laterals pels botons de menú i configuració que ja s’han convertit en estàndards a les webs per a mòbils. És la tècnica anomenada web adaptativa, recomanada pel consorci W3C “Mobile Web Best Practices”