Màster Class “InnoNació”

EUSS_Innovacio-Hexagon_vDefinitivaLa nova Màster Class de l’EUSS vol potenciar la ‘innonació’ coneixent i aprofundint en els “Ecosix-Temes d’Innovació”

• La innovació com a eina per a crear ciutats i països competitius (innonacions) centrarà la primera de les ponències del Màster en Direcció i Organització Industrial d’aquest curs 201-2015, dins de la 7a edició d’aquest programa de postgrau.

• La Màster Class ha comptat amb dos experts en innovació dins el camp universitari i de les administracions públiques. Concretament, el degà de la Facultat d’Economia i Comunicació de la Universitat de Vic, el Dr. Xavier Ferras, i el Director d’Innovació, Societat del Coneixement i TIC de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Eduard Martín

P1080038

El Dr. Xavier Ferràs va presentar la seva xerrada, titulada “Ecosistemes d’innovació: Construint un país competitiu”. El seu principal objectiu va ser transmetre’ns que la innovació és clau perquè un país sigui competitiu: la innovació aporta diferenciació, però alhora implica assumir risc.

P1070941

Dr. Xavier Ferràs, Degà de la Facultat d’Economia i Comunicació de la Universitat de Vic

El Dr. Ferràs va il·lustrar aquestes idees amb les següents cites:

 • “Every significant innovation incorporates significant risk” – Henry Chesbrough
 • “An innovation is who goes where no other is”. Reinhold Messner

Les forces que actuen en els ecosistemes innovadors són:

 • Atracció: El talent atreu més talent;
 • Informació: La informació circula de forma preferent en aquests entorns, com un efecte gravitacional;
 • Interacció: L’R + D atrau la indústria (producció) per a una interacció a menor distància;
 • Rivalitat;
 • Clients: Un major contacte ajuda a anticipar necessitats.

La inversió en R + D dels països dóna lloc al desenvolupament del PIB, és a dir, té un efecte econòmic positiu palpable. El procés a seguir per desmarcar-se, com ha fet Corea a nivell internacional i Euskadi a nivell local, seria:

 1. Ajudar a la indústria a comprar tecnologia;
 2. Ajudar a indústria a generar tecnologia;
 3. Desenvolupar capacitats científiques.

No obstant això, a nivell general a Espanya R + D i la indústria van per separat.

A continuació va ser el torn del Sr. Eduard Martin, que va començar dient que Barcelona sempre ha estat líder en alguna cosa (ex. Ciutat olímpica el 1992), encara que no és bona en res. En els tres rànquings més importants d’innovació, Barcelona es troba en posicions baixes o fins i tot ni apareix. No obstant això, l’11 de març de 2014, la Comissió Europea va premiar Barcelona com la “iCapital” (Capital Europea de la Innovació), per introduir tecnologies que fan la ciutat més propera als seus ciutadans.

P1070977

Sr. Eduard Martín, Director d’Innovació, Societat del Coneixement i TIC de l’Ajuntament de Barcelona

L’objectiu estratègic del projecte és l’ús de les TIC en sentit ampli per a dotar de millors serveis a la ciutat. Es tracta d’un projecte transversal enfocat a la ciutadania que pretén donar atenció social d’elevada qualitat a través de TIC. Es basa fonamentalment en tres aspectes:

 • Mobilitat tecnològica: “l’administració a casa”, per facilita ara la oportunitat de crear empreses;
 • Govern obert: Processos de co-creació. Ex. En totes les obres a la via pública es posa fibra òptica, nous sensors d’alta tecnologia …
 • Smart cities.

Aquests tres aspectes vénen suportats en nous sistemes informàtics orientats a la gestió del “big data”. L’objectiu és analitzar amb capacitat predictiva les dades de la ciutat per aconseguir una millor planificació i tenir una major capacitat d’adaptació. L’objectiu final del projecte és el progrés econòmic i la millora social.

El projecte ha seguit un pla de transformació global que ha passat per diferents etapes. La primera ha estat construir el model de gestió d’innovació i ha passat per procedimentar la generació de processos innovadors, eliminant els processos d’innovació evolutiva. En això va consistir la mesura de govern MITIC 2012. El focus consistia en la millora del servei als ciutadans. La disciplina del model es va traduir en la certificació ISO UNE 166002 (norma per a la gestió de la innovació) que admet que moltes idees fracassaran però que cal poder mesurar aquests fracassos. La segona etapa del pla ha estat projectar la idea al món (from THINK to DO) transmetent a la gent del carrer.

A continuació, el Sr. Martín va posar diferents exemples reals d’innovació a Barcelona, com els següents:

 • Gestió central de les tres xarxes de fibra òptica de l’Ajuntament de Barcelona per vendre l’ample de banda sobrant a una companyia privada;
 • Marquesines d’autobús intel·ligents;
 • Bicing de bicicletes elèctriques (energies renovables);
 • Oficina virtual d’atenció al client (OVAC);
 • Aplicació per a tràmits administratius;
 • Smart city: recollida d’escombraries, informació de vehicles.

La Màster Class va acabar amb un torn obert de paraules on els ponents van donar resposta als dubtes plantejats pels assistents a la sessió.

Volem agrair el treball de l’alumna del MDOI, Laura González Moragas, que han estat el resum de paraules dels ponents.