Premi a la millor presentació Oral al XII Congrés nacional de la Societat Espanyola de Cirurgia Bucal

El XII Congrés nacional de la Societat Espanyola de Cirurgia Bucal va distingir amb el Premi a la millor presentació Oral al treball “Implicacions de la inhibició del TGF-β1 en cèl·lules MC3T3-E1 preosteoblàstiques”.

Activitat de l'fosofatasa alcalina en cèl·lules MC3T3-E1 tractades amb pèptids inhibidors del TGF-β1

Activitat de l’fosofatasa alcalina en cèl·lules MC3T3-E1 tractades amb pèptids inhibidors del TGF-β1

L’estudiant de doctorat Andrea Cirera dirigida pel Dr. Pablo Sevilla, professor del dept. de Mecànica de l’EUSS, va guanyar el premi a la millor presentació oral en el XII congrés de la SECIB el passat 14 de novembre, celebrat a Salamanca. L’estudi tracta de desvetllar les implicacions d’inhibir l’efecte de la citoquina TGF-β1 mitjançant a administració de pèptids inhibidors. Els resultats indiquen que la inhibició d’aquesta citoquina pot accelerar la diferenciació de les cèl·lules osteoblàstiques i augmentar la formació d’os in vitro.