Col·laboració EUSS-PILZ en matèria de seguretat

Queda lluny el 28 de setembre de 2011 quan es va inaugurar el laboratori d’Automàtica i Robòtica de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS). Però potser no tant si es té en compte que crear des de zero un laboratori en aquestes tecnologies requereix de molt temps. En aquest temps s’han anar produint millores de forma continua i ara havia arribat el moment de donar un pas més en la seguretat industrial amb la col·laboració de l’empresa PILZ.

L’empresa PILZ, pionera en el que a seguretat en maquinaria es refereix, es va posar en contacte amb l’EUSS per establir un acord de col·laboració entre ambdues entitats. Va ser el passat dilluns 4 de maig, quan es van reunir per part de PILZ Daniel Moya, General Manager, i Josep Centeno, Consulting & Engineering; i per part d’EUSS Francesc Poyatos, Cap del Laboratori d’Automàtica i Robòtica, amb la intenció de poder incrementar el pes que es dóna en les assignatures d’automatització sobre un aspecte que cada vegada té més importància en la industria: la seguretat en maquinària.

IMG_8224

Analitzats els condicionants establerts per la titulació del Grau en Electrònica Industrial i Automàtica es va veure que seria molt útil encabir el seu estudi en les assignatures de Sistemes Robotitzats (ja en funcionament) i Robòtica Avançada (prevista per el curs 2016-2017), totes dues de 4rt. curs. Totes dues abasten l’estudi dels robots industrials comunicats amb els PLCs, els servomotors, la seguretat industrial i els sistemes de visió artificial.

_M4A3293

Però l’estudi teòric, si be és necessari, no és suficient i cal complementar-ho amb pràctiques, com és norma d’aquesta universitat (el 50% del temps de les assignatures és dedicat a les pràctiques).

Calia estudiar i practicar sobre els relés i els PLCs de seguretat, així com tota una gama de sensors que els complementen.

Fruit d’aquesta col·laboració, l’empresa PILZ ha decidit proveir a la universitat d’un lot de material que permetrà realitzar de forma adequada les pràctiques:

 • Relès de seguretat per aplicacions generals PNOZ s4 i mando bimanual PNOZ s6.
 • Sistemes de control configurables PNOZmulti amb comunicació entre ells, comunicació Profinet i perifèria descentralitzada PDP, programables mitjançant el programari PNOZmulti Config.
 • Mòduls descentralitzats PDP67.
 • Sensors de seguretat:
  • Polsadors d’aturada d’emergència PIT estop.
  • Interruptors de seguretat magnètics PSEN mag.
  • Interruptors de seguretat mecànics PSEN mech.
  • Interruptors de seguretat encriptats PSEN code;
  • Interruptors de proximitat PSENini
  • Barrera fotoelèctrica de seguretat PSENopt.

Pilz_Foto5

Amb aquest material la universitat dissenyarà i muntarà unes maquetes per ús docent que permetrà experimentar sobre els sistemes de seguretat. Aquestes maquetes seran d’aplicació a altres equipaments ja disponibles:

 • Robots industrials
 • Cèl·lula de fabricació artificial
 • PLCs amb comunicació per bus de camp Profinet

Així la universitat desenvoluparà un complet temari sobre l’automatització al llarg del Grau en Electrònica Industrial i Automàtica mitjançant les assignatures:

 • Automatismes i Mètodes de Control Industrial
 • Automatització Industrial
 • Comunicacions Industrials
 • Sistemes Robotitzats
 • Robòtica Avançada