Reforços per al Servei Intern de Qualitat

Amb el repte d’assolir i superar favorablement l’acreditació de les titulacions per al proper curs, el Servei Intern de Qualitat s’ha vist reforçat darrerament. Els reforços són la Maria Jesús Monleon des del març, i des de mitjans de maig la incorporació d’en David Poyatos, dedicant-ne una part de la seves jornades a les tasques assignades de Qualitat.

L’acreditació és un pas més enllà de la primera fita ja assolida fa uns anys amb la valoració positiva del nostre Sistema de Garantia Interna de la Qualitat, com acredita el certificat que ens van donar en el seu dia.

20111215_AUDIT-EUSS_Certificat

Un altre aspecte que també donarà més visibilitat a la feina feta des de Qualitat és l’áccés directe a aquest apartat des del menú principal de la web de l’EUSS.

La composició del Servei Intern de Qualitat ha estat formada des de principis de curs per Olga Vendrell, César Latorre i Andreu Moreno. Amb l’Olga Vendrell com a coordinadora del servei. A tots ells els desitgem bona feina per tal que aviat puguem implantar totalment el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat i superar favorablement l’acreditació.