Mesures a temperatures de mK d’un imant molecular de {Tb/Eu}

La setmana del 29 de Setembre la investigadora de l’EUSS Elena Bartolomé va participar en un experiment en el refrigerador de dilució d’heli ³He-4He del Instituto de Ciència de Materiales de Aragón (ICMA), en Zaragoza.

22_mK-ZGZ_Imagen2

Fig.1 – Estructura del imant molecular {TbxEuy(C4H3OCOO)6(H2O)4}n

L’objectiu de l’experiment era mesurar les propietats magnètiques dinàmiques d’un imant molecular de {Tb/Eu} fins a temperatures molt baixes (20 mK), mitjançant un microsusceptòmetre SQUID fabricat ad hoc, instal·lat en el refrigerador.

22_mK-ZGZ_Imagen1

Fig.2 – Imatge SEM del microsusceptòmetre SQUID, instalat en el refrigerador de dilució del ICMA (Zaragoza), emprat per la mesura del comples de {Tb/Eu}.