Visita dels elèctrics al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental

Des de l’assignatura de Centrals Elèctriques i Energies Renovables s’ha visitat aquest any una de les plantes del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental ubicada a Granollers. Es tracta d’una planta de biomassa, concretament de digestió anaeròbica i de compostatge. Es va posar en marxa l’any 2009.P1120234

A partir de la recollida selectiva dels municipis del Vallès Oriental i del Marseme, es fa una
valorització de matèria orgànica, amb la finalitat d’obtindre principalment un aprofitament
energètic. P1120229Un resum del procés consisteix en passar la matèria recollida per una trituradora mecànica per separar les bosses de plàstic, després se separen els metalls amb electroimant, els plàstics amb aspiració i es deixa passar la matèria orgànica. Que posteriorment es destina la matèria orgànica a uns digestors de 3000 m3 a on es produeix metà en el procés de digestió anaeròbica en absència d’oxigen, per l’acció natural de bacteris. El metà s’emmagatzema en un gasòmetre i es consumeix en dos cogeneradors de 626 kW, que produeixen electricitat per introduir a la xarxa elèctrica. I de la refrigeració dels motors dels cogeneradors utilitzen aigua que s’aprofita per a mantenir els digestors a una temperatura necessària entre 35 i 37ºC.

Una altra part aprofitada és la d’un procés diferent que consisteix en elaborar compostatge per a fertilització dels camps, de la mateixa manera que la matèria orgànica te lloc la seva descomposició al medi natural. Aquest procés tracta d’una fermentació aeròbica de la matèria orgànica, en presència d’oxigen.

P1120220

Per tal de preservar el medi ambient la planta disposa d’un seguit de mecanismes de control de l’impacte ambiental entre els quals destaquen la depuradora d’aigües i la depuració de gasos.

Algunes dades de producció de la planta:

  • Capacitat de tractament: 45000 Tm anuals
  • Producció de biogàs: 3,64 milions de m3 / any
  • Producció d’electricitat: 20,13 MWh / any
  • Producció de compost: 9150 Tm / any

Agraïm l’acollida i explicacions del personal del Consorci. Afegir que professionals com ells, contribueixen a que apostem a un món sostenible i fomentem l’ús de les energies renovables. A mode de reflexió dels acords de la cimera de París fa que s’hagi de vetllar pel planeta a on vivim, i que les administracions i les empreses s’orientin cap a una economia sostenible en conciliació amb el medi ambient.