Ferromagnetisme diluït en superconductors d’alta temperatura crítica associat a defectes puntuals

La superconductivitat i el ferromagnetisme són considerats fenòmens mútuament excloents en la naturalesa; tot i que els dos comportaments s’han observat coexistint en algunes heteroestructures d’òxids, normalment els dos competeixen entre si. Però la naturalesa sempre ens guarda sorpreses: s’acaba de descobrir que la presència de defectes puntuals (vacants complexes d’oxigen i coure), molt comuns en l’interior del YBaCuO dóna lloc a la formació de clústers ferromagnètics envaïts dins del superconductor ceràmic.38_Artículo_Bartolome_Advscience_2016

El comportament magnètic associat als defectes es va poder comprovar fent servir mesures de dicroisme magnètic circular per raigs X (XMCD) al sincrotró ALBA. En aquest treball han participat  la Dra. E. Bartolomé (EUSS), juntament amb el Dr. J.Gázquez  de l’ICMAB (Barcelona) i investigadors de la Universitat Nashville, Universitat Washington, Universitat Complutense de Madrid, Institut Nanociència d’Aragò, ALBA i Universitat de Singapore, acaba de ser publicat a la revista Advanced Science, que és una revista d’un gran índex d’impacte dins del camp de la física i on es pot trobar molta més informació. Text complert accesible On-line: Emerging diluted ferromagnetism in High-Tc Superconductors driven by point defect clusters

Així mateix el sincrotró de llum ALBA, s’ ha fet ressò d’una notícia destacada sobre el descobriment de Magnetisme en els Superconductors d’alta temperatura crítica, feta a les seves instal·lacions. Us adjuntem un enllaç amb tota la informació.