Relaxació magnètica en cadenes antiferromagnètiques de {Tb(a-fur)3}n

Els imants moleculars unidimensionals (anomenats en anglès Single-Chain Magnets) s’estan investigant intensament en l’actualitat per les seves propietats físiques fonamentals, així com per la seva possible aplicació en emmagatzematge d’informació d’alta densitat, computació quàntica, interruptors moleculars, magneto-òptica, etc.

Aquesta setmana, la investigadora de l’EUSS E. Bartolomé  publica en la revista J. Materials Chemistry C un treball sobre la síntesi i caracterització magnètica d’un nou imant molecular 1D basat en ió de terbi i furoats, el {Tb(a-fur)3}n. Les mesures de susceptibilitat ac realitzades a temperatures de mK en un refrigerador de dilució han permès observar la relaxació magnètica en les cadenes antiferromagnètiques d’aquest complex.44_Articulo_Bartolome_JChemC_Abril2016

Aquest treball ha estat una col·laboració amb el Instituto de Ciència de Materiales de Aragón (ICMA-CSIC), la Universidad de Zaragoza, el Centro Universitario de Defensa (CUD) de Zaragoza, l’Institut “Petru-Poni” (Rumania) i l’Institut de Química de Chisinau (Moldàvia).[E. Bartolomé at al., “Antiferromagnètic single-chain magnet slow relaxation in the {Tb(a-fur)3}n polymer with non-Kramers ions”J. Mat. Chem. C, DOI: 10.1039/c6tc00919k  (2016)].