Impressió 3D per aplicacions a molt baixa temperatura: nou article publicat a la revista Cryogenics

La impressió 3D s’ha convertit avui dia en una tècnica comú, barata i ràpida per fabricar prototipus, permetent la manufactura de peces de formes complexes. En un article recentment publicat a la revista Cryogenics, els professors de l’EUSS Elena Bartolomé i Pablo Sevilla han demostrat que els objectes impresos par 3D poden ser utilitzats a temperatures criogèniques, oferint solucions flexibles en diverses àrees, com ara la Biomedicina o la Superconductivitat aplicada.

07_Paper_Bartolome_Cryogenics_2017

Peces impreses amb 3D per aplicacions criogèniques: [Esquerra]: canyes per magnetometria SQUID; [Centre] Suport per la realització d’un concentrador magnètic basat en metamaterials; [Dreta] Eines per reproducció assistida: suport de canyes de criopreservació; suport de gobelets dins d’un deward de nitrogen líquid.

En la primera fase de l’estudi, s’ha realitzat una caracterització mecànica de les propietats de l’ABS a temperatura de nitrogen líquid, per tal de delimitar els tipus d’aplicacions on les peces impreses par 3D serien útils. En segon lloc, s’han presentat tres exemples diferents d’aplicació de peces en àrees criogèniques: (i) en el context de la caracterització de materials superconductors, s’han dissenyat canyes específiques per fer mesures de magnetometria SQUID sota angles variables; (ii) a més s’ha fabricat un suport per la realització d’un “concentrador magnètic” basat en un metamaterial , i (iii) s’han dissenyat eines específiques pel seu ús en tècniques de reproducció assistida.

Totes les peces es van imprimir a la impressora 3D HP de la nostra escola. Aquest treball ha sigut fruit d’una col·laboració entre l’EUSS, el ICMAB (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) i l’Hospital de Sant Pau (Fundació Puigvert).

“ABD 3D printed solutions for cryogenic Applications”, (III) ions”, E. Bartolomé, B. Bozzo, P. Sevilla, O. Martínez-Pasarell, T. Puig, X. Granados, Cryogenics, 82, 30-37 (2017)