Quatre Alumni, protagonistes del vídeo promocional del Màster en Direcció d’Empreses Industrials

Joan Jordi Bonastre, gerent a Joan Bonastre S.A. (promoció 2013-2014); Juan Girón, director Industrial a Mengíbar (promoció 2011-2012); Natalia Parody, Process Engineering Manager a Premium S.A. (promoció 2015-2016) i Núria Carreras, Construction Manager de CPQ Ingenieros a Covestro SMM (promoció 2008-2009), protagonitzen el vídeo promocional del màster en Direcció d’Empreses Industrials. Els quatre Alumni expliquen com el màster els ha ajudat a créixer professionalment i promocionar-se o consolidar-se en un càrrec de directiu o de responsabilitat d’una empresa industrial.

El màster en Direcció d’Empreses Industrials té com a objectiu consolidar les capacitats de les persones titulades de l’àmbit industrial perquè exerceixin amb eficiència i eficàcia càrrecs directius en l’àrea de l’organització industrial, alhora que adquireixen competències bàsiques en les àrees de direcció d’empreses, finances, màrqueting, recursos humans, tecnologies de la informació per a presa de decisions, estàndards i normatives legals, qualitat i operacions.

El pròxim 29 de juny se celebrarà la darrera sessió informativa del màster. Aquesta es podrà seguir en streaming. Inscripcions a: https://www.euss.cat/sessions-informatives-de-masters-universitaris-i-postgraus

L’alumnat de l’assignatura Oficina Tècnica i Gestió de Projectes participa en la conferència “La gestió i la pràctica de l’enginyeria”

El passat dimecres 2 de juny l’alumnat de l’assignatura Oficina Tècnica i Gestió de Projectes va participar en la conferència – debat “La gestió i la pràctica de l’enginyeria” a càrrec de Joan Casanovas, graduat en Enginyeria Química i expert en la implantació de la filosofia LEAN a Leancat. La conferència va ser fruit de la col·laboració entre l’EUSS i el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (Enginyers BCN).

En la conferència es va destacar, entre altres, la importància del factor humà en l’enginyera, del treball en equip, però més encara de com és de rellevant el correcte treball amb l’equip de persones.

Es van analitzar diferents situacions externes, però també es van poder visualitzar altres de més properes viscudes per les i els alumnes que participaven en el debat.

Joan Casanovas va facilitar que qui volgués expressar la seva opinió la pogués fer de forma lliure i això va generar molt de debat constructiu.

Al final del debat es va intentar dibuixar, de forma col·lectiva, les característiques que hauria de tenir un bon enginyer o una bona enginyera. Aquesta reflexió conjunta va servir de base per tal que l’alumnat, de forma individual, presenti la seva pròpia reflexió personal a l’assignatura.

Un cop finalitzat el debat Miquel Darnés, degà del Col·legi d’Enginyers BCN, va explicar les seves experiències prèvies relacionades amb el tema del debat i va animar a totes i a tots a què lluitin per a aconseguir ser feliços amb la feina que facin i que aquesta feina la facin amb qualitat. També va recordar que el Col·legi professional és el pilar que permet que una professió sigui forta, i que això és el que continuarà fent i estarà sempre al costat de qui es vulgui col·legiar. Per acabar, Cristina Olmos, assistant Team Manager del departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting d’Enginyers BCN, va presentar el Col·legi i els seus serveis, va explicar la possibilitat de precol·legiació per a l’alumnat que hagi superat 120 crèdits ECTS i va agrair la participació de tothom.

El personal de l’EUSS participa en una formació de comunicació inclusiva

El Pla de Formació del curs 2020-2021 estableix que un dels objectius a complir és la realització d’una formació sobre la redacció de textos amb criteris de llenguatge inclusiu. Per aquest motiu, el passat dimecres 2 de juny es va convocar tot el personal docent, administratiu i de serveis de l’EUSS a una formació de Comunicació Inclusiva.

Aquesta va anar a càrrec de Jordi Garcia, fundador de la cooperativa l’Apòstrof i expert en redacció de textos. Va tenir una durada aproximada de 4 hores, distribuïdes en dues parts: una primera part més teòrica amb una introducció a la comunicació inclusiva i, una segona part més pràctica amb la resolució de frases i de textos amb criteris de llenguatge inclusiu. Per acabar, Jordi Garcia va facilitar seguit de recomanacions i eines per a una comunicació inclusiva.

Els Antics i Antigues Alumnes de Don Bosco celebren una formació dedicada a Carlo Gastini

Amb motiu del 150è aniversari dels Antics i Antigues Alumnes de Don Bosco, el dissabte 29 de maig, es va celebrar la sessió formativa dedicada a l’estudi de la vida de Carlo Gastini.

Gastini va ser un dels primers deixebles de Don Bosco al seu oratori de Torí. També va ser un dels impulsors i president de la primera associació dels antics alumnes.

La formació es va realitzar a les instal·lacions de l’EUSS i es va emetre en directe a través de Youtube. Sergi Rodríguez, autor de la recentment publicada biografia de Carlo Gastini, va exercir de ponent. I després de la seva intervenció es va obrir un torn de paraula en una taula rodona virtual.

Tot i que l’àmbit d’emissió de l’esdeveniment inicialment estava inscrit dins de la Federació d’Associacions d’Antics i Antigues Alumnes de la zona nord (Catalunya, part d’Aragó i Balears), gràcies a un acord es va ampliar totes les federacions d’Espanya.

La sessió formativa va tenir bona acceptació, bona entrada de públic en directe i en poques hores es va incrementar en unes desenes les visualitzacions de l’enregistrament.

La formació es pot reproduir íntegrament en diferit a: https://youtu.be/lxOX79Ptc4k

Engineering by Doing, el tret distintiu de l’EUSS, celebra el desè aniversari com a model educatiu consolidat

  • «L’alumnat aprèn amb un equilibri 50%-50% entre teoria i pràctica, i posem molt d’èmfasi en les competències pròpies de la persona», assenyala el director de l’EUSS, Andreu Moreno.
  • Entre els punts forts del model hi ha més de 1.000 hores de pràctiques en empreses i l’elevat grau d’inserció laboral.

L’Engineering by Doing, el model educatiu distintiu de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), celebra el desè aniversari formant enginyeres i enginyers preparats per al desenvolupament de l’activitat professional i dotats d’àmplies competències personals.

El juny de 2011, el Patronat de la Fundació Rinaldi va aprovar el document L’EUSS: un Centre d’Educació Superior especialitzat en la formació d’enginyers del segle XXI. Un tret distintiu que expressa l’especificitat de l’EUSS i respon als nous reptes de la societat i les empreses. Aquesta és la base de l’Engineering by Doing, que sorgeix com a «resultat d’un procés de consulta realitzat a representants de la societat del món industrial i acadèmic, i es fonamenta en l’experiència pedagògica dels Salesians», recorda el director del centre, Andreu Moreno.

Aquest model educatiu dona resposta a les necessitats de la societat i del món del treball, i, en coherència amb el plantejament de l’Espai Europeu d’Educació Superior, posa l’accent en el concepte de competència i en la potenciació de l’activitat de l’estudiant, qui ha de ser el/la protagonista del seu procés d’aprenentatge. «L’alumnat aprèn amb un equilibri 50%-50% entre teoria i pràctica, i posem molt d’èmfasi en les competències pròpies de la persona, en les actituds, en tot allò que forma part de saber ser i saber estar, com el treball en equip, l’esperit crític, parlar en públic, o l’organització del temps», assenyala Andreu Moreno.

Així, l’Engineering by Doing fonamenta les competències professionals en quatre sabers principals:

  • Competència personal o saber ser: engloba les actituds personals envers un mateix, els altres, el medi ambient, la pròpia professió i la pròpia empresa. Fomenta el comportament ètic que ha d’incidir en l’orientació de la vida personal i professional, l’interès pel bé comú, el treball solidari, l’esperit de superació, d’innovació, d’emprenedoria i de formació permanent, i la valoració de la dignitat i la promoció de totes les persones.
  • Competència participativa o saber estar: és el conjunt d’actituds i comportaments personals que permeten interactuar amb l’entorn laboral i exercir la professió amb un estil coherent, que inclou la capacitat i la voluntat de compartir i treballar en equip, de reconèixer la diversitat de responsabilitats, saber situar-se en el lloc corresponent i fer bon ús dels recursos per respectar el medi ambient.
  • Competència metodològica o saber fer: consisteix en la capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a situacions professionals concretes, utilitzant els procediments adequats, solucionant els problemes de forma autònoma, exercint lideratge quan calgui, i transferint les experiències adquirides a noves situacions. A més, inclou la capacitat de comunicar-se, de fer ús de les noves tecnologies, de planificar i gestionar el temps i el treball, intuir noves necessitats i respostes, i actuar de manera oportuna en situacions imprevistes.
  • Competència tècnica o saber conèixer: recull els coneixements especialitzats que tenen relació amb un àmbit professional concret i que permeten dominar amb perícia els continguts i les tasques pròpies de l’activitat laboral pròpia d’aquest àmbit.

Aplicat a l’estudi de les enginyeries, aquest model didàctic es tradueix en «més de 1.000 hores de pràctiques; laboratoris equipats amb les últimes tecnologies; aprenentatge basat en projectes desenvolupats en equip; molt bona inserció laboral al mercat i molt bona satisfacció de l’alumnat: el 93,3% tornarien a repetir els mateixos estudis en el mateix centre; més de 1.000 hores de pràctiques a l’empresa; acompanyament en el creixement personal fins a la inserció en el món laboral; i un programa de beques que ajuda les famílies que no poden costejar la totalitat dels estudis», resumeix el director de l’EUSS.

L’Engineering by Doing és el tret distintiu del centre universitari i, per tant, tothom qui en forma part es compromet a assumir-lo: alumnat, professorat, personal administratiu i de servei, empreses i Alumni.