Setmana presemestral del curs 2019-2020

Com és habitual durant la setmana anterior a l’inici de curs, entre els dies 9 i 13 de setembre es va aprofitar per fer unes accions d’acollida i benvinguda per al nou alumnat. És un primer contacte amb el món universitari i, per això, és interessant que hi hagi un acompanyament més específic amb tot el col·lectiu de nouvinguts i nouvingudes al primer curs dels diferents graus que ofereix l’escola.

Entre les accions que es van desenvolupar al llarg de la setmana destaca, en primer lloc, una recepció i benvinguda en unes primeres sessions (desdoblades en torns de matí i tarda). En elles van intervenir el director, el coordinador de pastoral i el cap d’estudis, i també es va fer una roda de presentació del professorat, dels tutors i tutores, de les seves primeres assignatures i dels membres de la CAEUSS (Comissió
alumnes de l’EUSS).

A banda, també hi va haver una sessió dedicada a explicar els aspectes més acadèmics i l’ús del servei de biblioteca, tècniques d’estudi, així com una taula rodona que va comptar amb la veu de l’experiència d’alumnes d’altres cursos i caps de departament. Aquest acte va tenir com a objectiu orientar i fer un bon aterratge dels alumnes als nous estudis i un millor enlairament cap a la seva futura professió
d’enginyers i enginyeres.

Finalment, va haver-hi una petita intervenció dels membres de l’equip EUSS MotorSport.

Música en directe 6a edició 2019

El proppassat dimecres, 3 d’abril, va tenir lloc a l’auditori de l’EUSS la 6a edició del Dia de la Música. L’esdeveniment s’emmarca dins de la tradicional presència de la música en les institucions de carisma salesià. En aquesta edició, l’acte va comptar amb un públic entusiasta que de seguida va connectar amb els cantants, acompanyant-los i animant-los. Va haver-hi un bon nombre de participants, entre professors i alumnes, que van oferir un repertori ampli i divers, des de Para Elisa al piano fins a Imagine, passant per Cambalache, Take on me, El beso de la flaca, Proud Mary…. El festival es va tancar amb un gospel seguit amb el cant, ball i aplaudiments de tot el públic.

Víctor Gallardo, Cap d’Estudis: “El nou grau formarà professionals competents en les tendències europees de sostenibilitat”

Les energies renovables tenen un gran potencial en tot el planeta, amb molts països que estan adoptant mesures per potenciar les fonts renovables. L’eficiència energètica, el seu torn, també presenta un gran benefici per al medi ambient i la sostenibilitat. Per això, l’EUSS aposta per una nova titulació: el Grau en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica (GEREE). Parlem amb Víctor Gallardo, Cap d’Estudis, perquè ens expliqui com funcionaran aquests nous estudis, quines competències adquiriran els estudiants, les sortides professional i les tendències en el sector. 

En què consisteix el nou Grau en Energies Renovables i Eficiència Energètica?

És un grau orientat al camp energètic i, en concret, al vessant de les energies renovables, des del punt de vista de totes les fonts possibles d’obtenció d’energia per ser aprofitada. També es tracta la utilització d’aquesta energia, per fer projectes que tinguin en compte l’eficiència energètica de les instal·lacions. Per tant, s’estudia la generació i el control d’energia solar fotovoltaica i tèrmica, eòlica, biomassa, hidràulica, geotèrmica, mareomotriu, amb la finalitat d’obtenir energia elèctrica i tèrmica. Per altra banda, s’estudia el transport d’aquesta energia de forma eficient, amb la gestió energètica i el mercat de l’energia. 

Finalment, es domina el seu ús, control i racionalització de forma sostenible, tenint en compte diferents vectors: disseny d’instal·lacions en edificis eficients i intel·ligents, el vehicle sostenible, l’emmagatzematge de l’energia, l’Internet de les coses, la generació distribuïda, les microenergies i el harvesting (formes d’aprofitament d’energia a petita escala).

Quines competències adquiriran els estudiants que es matriculin en aquest nou grau?

Per un costat s’adquireixen les competències comunes de l’enginyeria industrial, que es comparteixen juntament amb les altres especialitats que s’imparteixen a l’EUSS, com ara demostrar habilitats de comunicació, treball en equips multidisciplinars i també de forma autònoma, resolució de problemes, planificació del temps, treball amb qualitat i responsabilitat ètica.

Les altres competències pròpies que caracteritzen l’especialització demostren la capacitat per desenvolupar i gestionar projectes d’enginyeria en l’àrea de coneixement de les energies renovables i l’eficiència energètica, tenint present molts aspectes multidisciplinaris dins el camp de l’electricitat, l’electrònica, automatismes, transmissió de calor, materials, mecanismes, els processos, els aspectes legislatius, mediambientals i de sostenibilitat, entre d’altres.   

A quines sortides laborals podran optar els seus graduats?

Hi ha possibilitats molt àmplies d’ocupació dels graduats en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica, des de les empreses vinculades al món de la generació o les grans companyies energètiques com les creixents empreses dedicades als serveis energètics. També de forma molt àmplia en empreses d’enginyeria dedicades als projectes i desenvolupament d’instal·lacions d’infraestructures i en edificis, per tal que siguin eficients; o empreses fabricants de productes i equipaments relacionats en l’àmbit de les energies renovables, la mobilitat elèctrica i emmagatzematge de l’energia. Amb la seva formació de la branca industrial es tindrà la capacitació en aspectes de gestió i administració d’empreses.

Quines diferències hi ha amb l’antic Grau en Enginyeria Elèctrica?

Aquestes dues titulacions tenen moltes semblances perquè toquen temes comuns del camp de l’energia i l’eficiència, però cadascuna profunditza més que l’altra segons en quins aspectes. Mentre que al Grau en Enginyeria Elèctrica entra més en profunditat en les infraestructures de transport d’energia elèctrica i els seus equipaments, en el Grau en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica es concentra més en les fonts energètiques i la seva gestió, i en l’eficiència de les instal·lacions i edificis. També entra més en detall en els vehicles elèctrics, l’emmagatzematge i la generació distribuïda.

El Grau en Enginyeria Elèctrica, pel fet de ser una enginyeria tradicional, té el reconeixement d’atribucions professionals que li caracteritza per firmar projectes. Les noves titulacions de moment no tenen aquest reconeixement. Cal dir, per això, que les competències són plenes per exercir la professió amb excel·lència. 

Només apuntar que l’alumne/a que a 4t curs agafi optatives de la menció d’Enginyeria Elèctrica podrà tenir més facilitat per demanar atribucions en un futur. I l’altre via possible que tenim a l’EUSS per obtenir plenes atribucions és fer el Màster d’Enginyeria Industrial, amb una durada de dos anys.

Què ha motivat el canvi de titulació en l’oferta formativa de l’EUSS?

Malauradament, el Grau en Enginyeria Elèctrica no és una titulació atractiva per als nous alumnes a l’hora de triar. Paradoxalment les empreses demanen a crits graduats d’aquesta branca, però aquesta realitat sembla que no arriba a calar en el jovent. És un problema no només de la nostra escola, sinó també en universitats arreu de l’estat i a Europa: ens falten professionals de l’enginyeria elèctrica al teixit empresarial.

Per això l’EUSS ha volgut fer un canvi de tendència cap a aquest nou grau, sense perdre l’essència del coneixement de l’enginyeria elèctrica, però guanyant molt més en el camp de les energies renovables i l’eficiència energètica i tenint presents aspectes tendents del mercat actual i que ens demana la societat cada cop més fortament.        

Per què és necessari el canvi de l’energia elèctrica cap a les energies renovables?

L’energia elèctrica sempre estarà present, la necessitem per a tota la nostra activitat, sense ella es para el motor de la societat i l’economia. Ara bé, la tendència és a fer una racionalització diferent, es passarà de dependre del subministrament de les grans companyies a l’autosuficiència, i aquí entra de forma molt potent les energies renovables i l’eficiència energètica. La mateixa societat ho està demanant gairebé de forma desesperada per l’impacte que genera el no fer el que realment cal fer, dins un estancament d’un model econòmic depenent del petroli i altres fonts no renovables. Per tant, aquest grau és una aposta ara ja present, cap a una sostenibilitat energètica i eficient. Dins el marc dels acords mundials i les directives europees fa que l’administració legisli cada cop més en l’obligació del compliment de sostenibilitat, autoconsum, estalvi energètic i eficiència.

Quines tendències de la societat i la industria reflecteix aquest canvi d’estudis?

Tots sabem la gran preocupació que suposen les emissions de CO2 i la contaminació sobre el medi ambient i la salut de les persones i la biodiversitat. Les conseqüències negatives les coneixem i les estem vivint. Ja fa temps que els experts avisen dels perills si no fem res, i estem en un moment en què ja comencem a fer tard, cal actuar abans que sigui irreversible. 

Ja hi ha països que s’estan posant en acció i aquí estem veient la punta de l’iceberg. Per exemple, el Japó i països nòrdics d’Europa ja tenen poblacions i ciutats que s’autosubministren la seva pròpia energia, posant plaques solars a les teulades de les edificacions. La generació eòlica s’implanta cada cop més, tant en terra com dins el mar. La mobilitat amb vehicles elèctrics és cada cop més elevada, ho podem veure ja en les ofertes de les companyies automobilístiques.

Afortunadament, aquí s’està prenent consciència i es fan cada cop més accions, i les empreses que es dediquen en aquest àmbit estan prosperant fortament. Es fan construccions i rehabilitacions d’edificis on l’estalvi energètic pot arribar a un 90%; això són molts diners estalviats a les famílies i un favor al medi ambient. Es fan cada cop més infraestructures i equipaments per a la recàrrega del vehicle elèctric. És més fàcil i atractiu la implementació de generació elèctrica per autoconsum. Veritablement tenim una oportunitat amb aquest nou Grau en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica per contribuir a revertir la tendència negativa i fer un món millor i sostenible.

Està augmentat el consum d’aquest tipus d’energies en l’actualitat respecte a altres formes d’obtenció d’electricitat?

Juntament, com comentàvem, s’imposarà cada cop més el concepte de generació distribuïda, la microenergia, el harvesting, l’Internet de les coses, etc. Tindrem el repte d’aprofitar qualsevol forma d’energia que ara ens passa desapercebut per obtenir electricitat que per petita que sigui la puguem aprofitar, tot suma. S’acaba de publicar un nou real decret d’autoconsum que facilita molt més l’autogeneració, introduint el concepte de foment de consum col·lectiu i compartit, i compensar econòmicament l’excedent d’energia injectada a la xarxa. També cal tenir present que els vehicles elèctrics connectats a la xarxa no solament consumeixen energia elèctrica per a ser carregats, sinó que poden ser utilitzats com a font d’energia quan estan carregats i no els utilitzem de forma puntual.

Per què és importar impulsar l’eficiència energètica en l’actualitat? Quin paper té l’enginyeria?

De poc serveix l’obtenció de l’energia amb fonts renovables per a fomentar la sostenibilitat si no vigilem l’eficiència. El concepte d’una bona eficiència energètica fa que es tendeixi a fer nul·les les pèrdues energètiques. Si això ho traduïm en diners suposa un estalvi molt gran, i a més minimitzem l’aportació d’energia de l’exterior, la qual cosa deriva a una sostenibilitat de recursos i respecte medi ambiental. Per exemple, si a casa gastem 100 euros al mes per calefacció, i fem reforma fent que les nostres parets a l’exterior estiguin ben aïllades i també les finestres, perdrem menys calor a l’exterior, i no farem servir tant els radiadors. En conseqüència si podem estalviar el 90%, gastarem només 10 euros al mes. Hi ha barris sencers que han fet reformes als edificis comunitaris i gent que estava amb pobresa energètica han millorat extremadament el confort i la seva salut.

Un altre exemple molt senzill: si quan ens dutxem no tenim ben aïllades les canonades possiblement ens trigarà en arribar l’aigua calenta a la dutxa i tampoc a la temperatura que ens agradaria. Conseqüentment, estem gastant aigua innecessàriament i perdem calor pel camí. Cal fer un bon disseny per minimitzar al màxim aquest impacte. Un enginyer o enginyera en Energies Renovables i Eficiència Energètica té les competències i la professionalitat per fer un bon disseny i gestió de projectes relacionats en aquest àmbit. Per tant, és una contribució important al servei de la societat i de respecte i sostenibilitat necessària del nostre planeta.

Representació al concurs interuniversitari de Siemens i entrega del programa Simaris a l’EUSS

Els  estudiants de l’EUSS de 3r del Grau d’Enginyeria Elèctrica, Òscar Llorens i David Vizcaíno, han conformat un dels 8 equips finalistes per participar a la final del concurs universitari de Siemens en el desenvolupament de projectes elèctrics, d’entre 40 equips d’altres universitats arreu l’estat. Com a repte havien d’utilitzar el programa SIMARIS Design per dissenyar i verificar la idoneïtat de les instal·lacions d’un hospital.

El passat 12 de febrer, els dos membres van participar en la celebració de la fase final a Tres Cantos (Madrid), acompanyats pel seu tutor i professor, el J. Víctor Gallardo. Amb una última fase molt disputada i emocionant, l’equip guanyador va ser “Los Asíncronos” de la Universitat Politècnica de València. Felicitem els estudiants de l’EUSS per ser finalistes d’aquest gran concurs de Siemens. A més, volem agrair a Siemens tota l’atenció i bon tracte rebuts, i alhora és un plaer poder participar en iniciatives com aquesta que permeten apropar el món professional al món acadèmic, facilitant l’ús de programes de disseny i càlcul de línies i circuits elèctrics. 

En línia amb aquest esdeveniment, el passat dijous 7 de març l’EUSS va rebre la visita de Siemens, en representació del Sr. Francesc Valls (Delegat Regional Division Energy Management a Catalunya), i de Montse Mir, antiga estudiant de l’EUSS. Ambos membres van fer entrega del programa de disseny elèctric Simaris Design 9 Professional, per tal de treure-li profit a les pràctiques del Grau en Enginyeria Elèctrica.

Siemens fa entrega del programa Simaris a l’EUSS


El passat dijous 7 de març, l’EUSS va rebre la visita de Siemens en representació del Sr. Francesc Valls (Delegat Regional Division Energy Management a Catalunya) i de Montse Mir, antiga alumna de l’EUSS. Van fer entrega del programa de disseny elèctric anomenat Simaris Design 9 Professional, per tal de poder fer-li ús a les pràctiques del Grau en Enginyeria Elèctrica.

Aquest programa l’han fet servir recentment els alumnes Òscar Llorenç i David Vizcaíno com a finalistes al concurs nacional, i gràcies a ells per arribar a la final de Madrid entre els 8 primers classificats, ha estat possible tenir aquesta llicència. Agrair novament a Siemens la iniciativa i contribució en la formació dels nostres estudiants de l’EUSS a ser uns bons professionals.