Segon claustre de l’EUSS del curs 2020-2021

El passat dimecres 27 de gener es va celebrar el segon claustre de l’EUSS corresponent al curs 2020-2021. Aquest es va realitzar de manera virtual a través de l’aplicació Meet.

En primer lloc, l’Andreu Moreno, director de l’escola universitària, va donar la benvinguda a tot el personal de l’EUSS i va procedir amb l’Informe de direcció. A continuació, l’Olga Vendrell, cap del Servei Intern de Qualitat, va presentar les conclusions de l’Informe de Seguiment 2018-2019 i 2019-2020.

El següent punt de l’ordre del dia era fer una valoració de l’adaptació a les restriccions sanitàries originades per la pandèmia de la covid-19 durant el primer semestre i explicar els criteris que s’aplicaran durant el segon semestre. Andreu Moreno i el cap d’estudis, Víctor Gallardo, van ser els encarregats de fer aquesta valoració.  

Per últim, Marta Jové, cap del Servei Intern de Promoció i Comunicació va explicar la programació de les activitats de promoció prevista per aquest curs i la publicitat contractada per la campanya d’enguany.

El claustre va finalitzar amb el torn de paraula dels representants dels i les alumnes, del PAS i del professorat i es va obrir a la resta del personal.

Primer claustre de l’EUSS del curs 2020-2021

El passat dimecres 2 de setembre es va celebrar a l’EUSS la primera reunió del claustre del nou curs 2020-2021. La trobada es va fer de manera virtual i va començar amb les paraules de benvinguda a càrrec del Sr. Orlando González, president de la Fundació Rinaldi.

A continuació es va procedir a la lectura i aprovació de l’acta anterior i el Dr. Andreu Moreno, director de l’EUSS, va presentar l’informe de direcció.

Per la seva part, Marta Mata, secretària acadèmica, va explicar el procés de matrícula i les dades de pre-matriculació obtingudes en l’assignació en primera preferència. Seguidament, Víctor Gallardo, cap d’estudis, va prendre la paraula per informar al personal de les dates d’inici de curs i la logística de la setmana pre-semestral, que servirà per donar la benvinguda al nou alumnat.

Tot seguit, es va parlar dels criteris d’aplicació de la semipresencialitat i del protocol de seguretat davant de la covid-19 que se seguirà el llarg del curs.

El claustre va finalitzar amb un torn obert de paraula dels representants dels alumnes, del PAS i del professorat.