Satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis – 1r semestre del 2021-2022

La setmana del 13 al 19 de desembre es va procedir a recollir la satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis, durant el primer semestre del curs 2021-2022. Per fer-ho es va llençar una doble enquesta en format digital: una per valorar cada docent de cada assignatura cursada i una altra per valorar els diferents serveis de l’Escola.

La participació va ser del 38,5% en l’enquesta de docència i del 28,9% en la de serveis. En els darrers semestres, s’ha detectat un lleuger descens en el nombre d’estudiants que responen les enquestes. Seguirem pendents d’aquestes dades per si es confirma una tendència a la baixa i cal realitzar alguna acció per revertir-la.

La satisfacció mitjana de l’alumnat amb el professorat va ser de 7,8 (sobre 10) i amb els serveis de 7,6 (sobre 10). Tots dos valors estan alineats amb els resultats dels darrers anys.

Analitzant els resultats de l’enquesta de satisfacció amb la docència, s’aprecia que la mitjana a totes les preguntes se situa en un interval força alt, va de 7,33 a 8,62 (sobre 10). La pregunta amb la mitjana inferior ha estat “A l’inici de la classe, la majoria d’estudiants hi són presents”, amb 7,33, i la mitjana superior s’ha obtingut en la pregunta “El/la professor/a porta preparada l’assignatura a classe”, amb 8,62, per tercer semestre consecutiu.

L’EUSS participa al Saló de l’Ensenyament 2022

Del 16 al 20 de març es va celebrar una nova edició del Saló de l’Ensenyament. Enguany, es va poder recuperar el format presencial habitual, després de fer-se en format virtual el 2020 i d’anul·lar-se al 2021 a causa de la pandèmia de la covid-19.

L’estand de l’EUSS es va situar al Pavelló 1, espai reservat per als centres que imparteixen graus universitaris. Personal i alumnat del centre van presentar l’oferta acadèmica pel curs 2022-2023.

En total més de 500 persones interessades en els graus en enginyeries industrials es van acostar a l’estand de l’EUSS.

Un cop més es va poder comptar amb la col·laboració de l’equip d’EUSS Motorsport que van cedir el seu monoplaça, el qual va captar totes les mirades de les persones assistents.

L’ús de vídeos en l’ensenyament podria millorar un 20% el rendiment acadèmic

Agustín López

Una tesi de la UOC ha analitzat la percepció i l’ús de vídeos educatius de física en un entorn 100% en línia i en un altre de presencial

El rendiment acadèmic va augmentar una mitjana del 20% en els cursos en què l’alumnat disposava de vídeos, respecte a les formacions sense audiovisuals

Els vídeos educatius són un dels recursos més utilitzats en el món de l’educació, tant en entorns virtuals com presencials. La tesi de Víctor Jesús García Hernández, del programa de doctorat d’Educació i TIC (E-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha analitzat la percepció dels estudiants sobre la utilitat d’aquests recursos audiovisuals i el seu ús en assignatures de física del primer curs d’enginyeria de la UOC i també d’un centre presencial, l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS). El resultat principal de la recerca, en els dos entorns d’aprenentatge, és que els vídeos són el recurs més ben valorat pels estudiants, però els consideren un complement als materials textuals. A més, l’estudi també revela que es visualitzen més els vídeos de problemes que els de teoria i que aquest ús s’incrementa quan s’acosta un examen o el lliurament d’un treball

“En aquesta era digital, els estudiants perceben els vídeos com a útils i necessaris, però per a ells no substitueixen la informació en textos escrits. És més, segons aquesta recerca, consideren la documentació escrita com el recurs principal i els vídeos com un recurs imprescindible, així i tot, complementari. El vídeo serviria per entendre, tanmateix, és el text el que ajuda a aprofundir i comprendre“, explica Víctor García.

A més, els estudiants també van declarar que els vídeos permeten “estalviar temps i focalitzar-se en el que és important“, i que són especialment adequats per a una assignatura com la física, ja que ajuden a assimilar aspectes difícils d’entendre.

La tesi ha estat codirigida per Antoni Pérez Navarro, investigador del grup Internet Computing & Systems Optimization (ICSO), de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3), i professor de física a l’EUSS, i per Jordi Conesa, investigador del grup SmartLearn, tots dos professors dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.

Contrastar la percepció amb les dades reals

La recerca va constar de tres etapes, cadascuna amb una metodologia diferent. En primer lloc, es va fer una enquesta a 126 estudiants, que es va dur a terme al llarg de tres semestres. En una segona fase, es van fer entrevistes en profunditat a 14 d’ells. Finalment, es va analitzar com 1.031 estudiants interaccionaven durant cinc semestres amb els vídeos educatius. És a dir, es va analitzar en quins moments utilitzaven els botons d’inici, pausa i cerca durant el visionament. “L’objectiu d’aquesta anàlisi holística era obtenir informació sobre les expectatives que tenen els estudiants respecte als vídeos, quins elements els fan atractius i útils, quin ús en fan, amb quin objectiu i com canvia aquest ús en funció de l’etapa del procés d’aprenentatge en què es trobin”, detalla Jordi Conesa.

Per a Antoni Pérez, es tracta d’una recerca “rellevant perquè posa el focus en la persona i en el que li aporten aquests vídeos, però no es queda aquí, ja que l’anàlisi de l’ús d’aquests recursos permet comprovar si la percepció de l’alumnat coincideix amb la realitat”.

En aquest sentit, els resultats van revelar discrepàncies entre les respostes dels estudiants i la manera com feien servir aquests recursos audiovisuals al llarg del curs. “En les entrevistes descrivien que l’ús dels vídeos era el mateix independentment de si el contingut desenvolupava un tema teòric o si es tractava de resolució de problemes. No obstant això, les dades posteriors van revelar que es feia un ús més intensiu dels vídeos de problemes“, explica Víctor García. 

L’anàlisi d’aquests registres també va revelar que hi interaccionaven de manera diferent depenent del contingut: “la manera de veure els vídeos sobre temes d’electroestàtica i teoria de circuits diferia de la dels que tractaven de magnetoestàtica i mecànica”, detalla Víctor García.

Vídeos amb mans i sense la cara del professor

L’estudi també ha servit per destriar quina és la tipologia de vídeos preferida pels estudiants, que van veure diferents formats. Es tractava de vídeos amb una durada d’entre dos i quinze minuts creats o bé amb aplicacions que capturen el que s’escriu en una tauleta digital o bé mostrant les mans del professor mentre escriu i explica la lliçó. “Els resultats deixen clar que els estudiants no necessiten veure el rostre del professor, però sí que prefereixen que apareguin elements humans als vídeos i, en particular, les mans, perquè proporcionen informació no verbal i ajuden a dirigir l’atenció cap al que és important“, explica Víctor García. 

Per al nou doctor, el fet que sigui “efectiu i fins i tot recomanable” que només apareguin les mans “treu molta pressió als professors, que no tenen per què convertir-se en actors professionals ni saber com han d’actuar davant d’una càmera”. Aquestes preferències també mostren que no cal fer un producte complicat i costós per transmetre i captar l’atenció de l’alumnat. “La senzillesa pot ser molt efectiva i pot ajudar tant els estudiants com el professor. D’una banda, una pissarra en la qual només es vegin les mans del professor ajuda els estudiants a focalitzar-se en el contingut i en disminueix la càrrega cognitiva. D’altra banda, és un format fàcil de crear, ja que només cal una càmera de vídeo normal, fins i tot la d’un mòbil, i una pissarra petita“, argumenta Víctor García.

Augment del rendiment acadèmic

Tot i que no va ser l’objectiu de la tesi, l’estudi també va recollir dades sobre el rendiment en assignatures de física abans i després d’introduir-se els vídeos. “Els resultats van indicar que es va produir un augment mitjà del 20% del rendiment de l’alumnat en els cursos en què els vídeos estaven disponibles respecte als cursos en els quals no es disposava d’aquest recurs. No obstant això, no es va veure un descens significatiu en l’abandonament de l’assignatura, tot just un 1% menys“, subratlla Víctor García. 

Incorporar tècniques qualitatives en la recerca

Aquesta tesi també posa de manifest la importància d’utilitzar tècniques qualitatives, com les entrevistes síncrones amb l’alumnat, per poder analitzar aspectes relacionats amb la docència i detectar potencials millores. “Normalment, s’envien qüestionaris a final de semestre, que són útils, però que no donen el detall ni la profunditat que es pot obtenir en una entrevista semiestructurada. Crec que, si les institucions educatives fessin entrevistes a alguns estudiants triats aleatòriament com a complement als qüestionaris que ja fan, en podrien entendre millor l’experiència docent i identificar bones pràctiques i punts de millora“, conclou Jordi Conesa. 

Una tesi de la UOC ha analitzat l’ús de vídeos a estudis superiors (foto: Mimi Thian / unsplash.com)

Tesi relacionada

García Hernández, V. J. [Víctor Jesús]. (2021) Percepción y uso de los vídeos educativos en asignaturas de física en ingeniería en entornos presenciales y virtuales [Tesi doctoral]. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Universitat Oberta de Catalunya (directors: Antoni Pérez-Navarro i Jordi Conesa). http://hdl.handle.net/10609/139726

L’EUSS obre les portes de la seva botiga

El passat dimecres 9 de març l’EUSS va obrir les portes de la seva botiga, la qual està situada a publicacions.
El projecte de la botiga ha estat liderat pel Servei Intern de Promoció i Comunicació i ofereix a l’alumnat, a l’alumni i al personal la possibilitat d’adquirir marxandatge amb el logotip i el branding de l’EUSS. S’hi poden trobar dessuadores, samarretes, tasses, ampolles reutilitzables, bosses, etc.

L’objectiu que hi ha darrera d’aquest projecte és crear un marxandatge atractiu per intentar que la marca EUSS sigui cada dia més coneguda i guanyar posicionament i visibilitat. Per aconseguir-ho, tota la línia de productes s’ha posat a preu de cost.

Us convidem a donar-hi un cop d’ull.

Mehmet Emin Yildiz, professor de la Dogus University visita l’EUSS

Aquesta setmana, el professor Mehmet Emin Yildiz, docent de la Dogus University de Turquia va visitar l’EUSS per impartir dues sessions en anglès. La primera va tenir lloc el dilluns 7 de març amb el grup de tarda i, l’altra, el dimecres 9 de març amb el grup de matí. El professor va oferir una introducció a la comptabilitat a l’alumnat de l’assignatura d’Enginyeria Econòmica-Financera del grau en Enginyeria en Organització Industrial.