Canvis en el magnetisme molecular de FePc‘s sobre plata descoberts per Sincrotró

L’ús de tècniques de sincrotró permet avui dia estudiar el magnetisme de fins i tot una sola capa de molècules. L’Elena Bartolomé, professora de l’EUSS, junt amb investigadors del ICMA (Instituto de Ciencia de Materiales  de Aragón), la Universitat de Padova (Italia) i l’ICN2 acaben de reportar l’estructura i propietats magnètiques d’una nova fase de molècules de Phetalocianines de ferro (FePc) evaporades sobre un monocristall de plata Ag(110).

L’experiment, portat a terme al Sincrotró ALBA de Barcelona, va permetre estudiar, el canvi en el magnetisme de les molècules a través d’un cicle d’oxigenació. Es va concloure que les molècules de FePc presenten una forta anisotropia planar, i que l’oxigenació produeix que el seu moment magnètic isotròpic augmenti de 7.2×10-2 mB/forat a 1.8×10-1 mB/forat. Els resultats s’han publicat en les Actes del SCTE (20th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements) que va tenir lloc a l’abril de 2016 a Zaragoza.48_Artículo_Bartolome_SCTE_2016

En el fotomuntatge es pot veure una imatge de STM (Scanning Tunneling Microscopy) d’una sub-monocapa de molècules de FePc sobre Ag(110) on es pot veure la coexistència de la nova fase descoberta “quasi-quadrada” (R3) i la fase quadrada (SQ); així com la distribució de molècules de FePc’s auto-organitzades sobre Ag(110) en la nova fase R3.

Jornades de formació dels becaris de mecànica

Durant els mesos de setembre i octubre els nous becaris del departament de mecànica estan rebent una formació a càrrec de l’alumne de 4t curs, Pere Gil Alba. En aquestes jornades els becaris estan aprenent a desenvolupar tasques relacionades amb el funcionament de les impressores 3D i les activitats LaborEUSS, entre altres.DSC_2035

El LaborEUSS és una activitat proposada dins dels Programes ADD (Activitats Didàctiques Dirigides).

Mesures a temperatures de mK d’un imant molecular de {Tb/Eu}

La setmana del 29 de Setembre la investigadora de l’EUSS Elena Bartolomé va participar en un experiment en el refrigerador de dilució d’heli ³He-4He del Instituto de Ciència de Materiales de Aragón (ICMA), en Zaragoza.

22_mK-ZGZ_Imagen2

Fig.1 – Estructura del imant molecular {TbxEuy(C4H3OCOO)6(H2O)4}n

L’objectiu de l’experiment era mesurar les propietats magnètiques dinàmiques d’un imant molecular de {Tb/Eu} fins a temperatures molt baixes (20 mK), mitjançant un microsusceptòmetre SQUID fabricat ad hoc, instal·lat en el refrigerador.

22_mK-ZGZ_Imagen1

Fig.2 – Imatge SEM del microsusceptòmetre SQUID, instalat en el refrigerador de dilució del ICMA (Zaragoza), emprat per la mesura del comples de {Tb/Eu}.

Experiment al Sincrotró ALBA: magnetisme de molècules de Fe-Ph sobre plata

Els dies 20-25 de maig la investigadora de l’EUSS Elena Bartomeu va participar en un experiment en la línia BOREAS del Sincrotró ALBA de Barcelona, ​​al costat d’un grup d’investigadors de l’Institut de Ciència de Materials d’Aragó (ICMA) de Zaragoza, de l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) de Barcelona i del Departament de Química de la Universitat de Pavia (Itàlia).

19_01-ALBA_Sincrotro

L’objectiu de l’experiment és estudiar, mitjançant la tècnica de dicroisme magnètic circular de raigs X (XMCD), el magnetisme de molècules d’Phetalocianines de ferro dipositades sobre superfícies de plata sota processos d’oxidació.

19_02-FePh (a)

Molècules de Fe-Ph sobre un cristal de plata; vista en planta.

 

19_02-FePh (b)

Molècules de Fe-Ph sobre un cristal de plata; vista lateral.